Specialistekonomi

Villkor

Pris

Vi fakturerar alltid i förskott den 01:e varje månad med 30 dagars kredit. Arvodet för Februari faktureras alltså den 1 Januari.

De viktigaste faktorerna för oss när vi bedömer priset är antal verifikationer och löner. Flera av dessa tar helt enkelt längre tid för oss att bokföra. Därefter kommer mängden med kompletteringar som vi behöver göra, dvs om underlag eller information saknas och vi behöver kontakta er.

Om vi ser att antalet verifikationer ökar eller på grund av kompletteringsarbete gör vi justeringar av priset först efter 3 månader. Självklart kommer det aldrig höjas utan kommunikation och diskussion med er. 

Sortering och eftersökning av ert material ingår inte i priset. Om detta skulle förekomma kan månadskostnaden öka. 

Uppsägning

Om ni inte är nöjda eller skall avveckla verksamheten så kan ni säga upp vårt avtal utan uppsägningstid. Vi kommer självklart samarbeta med er nya redovisningsbyrå för att göra övergången så smidig som möjlig. Om vi mot förmodan skulle säga upp er, har vi en uppsägningstid på 30 dagar, så ni har tid att hitta en annan lösning. Dock sker detta ytterst sällan. 

Provision

Om ni rekommenderar en kund till oss får ni 2 månaders gratis service dock max 10 % av den nya kundens årsavgift eller 5000 kr. Belöning utdelas efter att den nya kunder har arbetat med oss i 6 månader. 

Ansvar

Vårt uppdrag är att utföra och sköta er redovisning på ett professionellt, noggrant och effektivt sätt som möjligt baserat på det material och den information som levererats av er. Detta är dock endast ett ansvar gentemot er som kund. Enligt lag har ni ansvar över er bokföring och skatter gentemot myndighet. Ni är har ansvar gentemot myndighet och inför lagen för er bokföring och era skatter. 

Lönehantering

Vi utbildar alla era anställda att själva gå in och rapportera sjukdom, övertid, semester med mera. De kan också själva hämta lönebesked, se innestående semesterdagar samt komp eller flextid. Vi sköter därefter resterande både kontroll uppgifter till skatteverket och rapportering till Fora.

Pris för lönehantering är 150 kr/mån per anställd. 

Faktura Service

Ni fakturerar själva inom vårt system, vi bokför inbetalningen och skickar påminnelser vid sen inbetalning. Vi administrerar ROT och RUT avdrag åt er samt besvarar alla följdfrågor angående detta från skatteverket.  

Resa & Kvitto

För varje ny person som skall använda Resa & Kvitto tillkommer 80 kr per månad 

Digital attest

För varje ny person som skall attestera leverantörsfakturor tillkommer 50 kr per månad.