Specialistekonomi

Våra tjänster

SpecialistEkonomi erbjuder komplett ekonomisk support för att möta de förändrade kraven för små till medelstora företag.  Vi jobbar digitalt vilket gör det möjligt för våra kunderna att alltid kontakta oss och utnyttja vår expertis när de behöver det mest.

I dessa tider med snabba förändringar behöver företag en pålitlig partner som är specialiserad på er bransch både från ett ekonomiskt perspektiv men också från ett systemperspektiv. Nya system och applikationer kommer på marknaden dagligen, vi håller oss uppdaterade och utforskar alla möjligheter att förbättra vårt och ert arbetssätt.  

I vår roll genomför vi alla ekonomiska sysslor utan den fasta kostnaden för en heltidsanställd. Vårt mål är att stärka kundens ekonomiska förvaltning så att ägarna kan fokusera på att växa sin verksamhet.

Vi strävar efter att arbeta så papperslöst som möjligt. Därför använder vi oss av molnbaserade affärssystem, som du som kund kommer åt från både dator och mobil. Det finns möjlighet att lägga till ett attestflöde av leverantörsfakturor och utlägg. 

Våra kunder drar nytta av våra tjänster på flera områden:
  1. Vi utformar effektivare bokföringssystem för registrering av transaktioner och framställning av meningsfulla finansiella rapporter. Detta sparar tid och förbättrar noggrannheten.
  2. Vi förbättrar rapporteringssystemen för att ge robusta affärsdata, i realtid, för att fatta smartare beslut.
  3. Vi minskar risken för bedrägerier genom att förbättra interna kontroller.
  4. Vi producerar budgetar, kassaflöde prognoser och planer för olika scenarier för att hjälpa våra kunder att förbereda sig för framtiden. Ett framåtblickande tankesätt är SpecialistEkonomi’s bästa särdrag.
  5. Allt kan skötas digitalt genom att fota fakturan eller kvittot.