Specialistekonomi

Ekonomisk förvaltning BRF

Vi erbjuder en flexible, modern och komplett hantering av förvaltningens löpande arbetsuppgifter.

Genom våra effektiva metoder kommer det bli mer tid för styrelsen att fokusera och engagera sig i de frågor som är viktiga.

Vi är väldigt flexibla i våra arbetsmetoder men hjälper främst föreningar med:

Fakturering av månadsavgifter

Vi tar över och varje medlem får själv bestämma om de vill ha avierna i e-faktura direkt in i banken eller på vanligt papper som tidigare. Påminnelser går automatiskt ut vid försenad inbetalning

Betalning av fakturor

Föreningens faktura adress ändras så att de direkt skannas och läses i digitalt i vårat bokförings program. Utvalda personer i styrelsen får sms eller email när nya fakturor finns att attestera. Attesten kan ske direkt från mobilen eller från datorn. Vi hanterar sedan betalningarna direkt till leverantörerna.

Hantering av medlems & pant register

Styrelsen är ansvariga för att hålla medlems och pant register. Genom att anlita oss förskjuts det ekonomiska ansvar det innebär att hålla i registret. Ett misstag kan leda till stora skadeståndskrav från pantsättande bank. Vi hanterar registret och svarar på förfrågningar från banker och mäklare.